Terms and conditions

Företagsinformation

marielouise.health

Marie-Louise Strandberg

Strandlodsvej 25 N

2300 København

Danmark

CVR: 41046368

ml@marielouise.health

 

Allmänt

marielouise.health tillhandahåller huvudsakligen digitala produkter (tjänster) och villkoren gäller mellan den enskilda användaren och marielouise.health. Dessa användarvillkor gäller för avtal mellan marielouise.health och en fysisk person (härefter "Användaren") angående en eller flera produkter. Vi säljer endast till användare över 18 år. Dessa villkor utgör det övergripande avtalet som gäller mellan Användaren och marielouise.health. Genom att beställa en eller flera produkter godkänner Användaren samtidigt dessa handelsvillkor som gäller för tillgång till produkter som tillhandahålls av marielouise.health

Omfattningen av produkt

Vid köp av produkt ger det Användaren tillgång till marielouise.healths produkt(er) enligt definition vid beställning.

Åtkomst av produkt

För att få åtkomst till produkt(er) måste Användaren registrera ett användarkonto hos marielouise.health

Registrering och användaråtkomst

Användaren ansvarar för att se till att de angivna uppgifterna är korrekta vid registreringen. Vid registrering får Användaren endast lämna uppgifter om sina egna betalnings- och kreditkort. Vid registrering måste Användaren ange ett användarnamn och ett lösenord (härefter "Inloggningsuppgifter"). Användarens inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av andra om inte annat anges på produkten. Användaren måste förvara sina inloggningsuppgifter på en säker plats så att andra inte kan få obehörig åtkomst till dem. Användaren ansvarar för all användning av sitt användarkonto. Om Användaren misstänker olaglig användning av sina inloggningsuppgifter måste Användaren omedelbart meddela marielouise.health och ändra sitt lösenord.

Avgifter och betalning

Avgifter för användning av produkten ska betalas enligt gällande avtal mellan Användaren och marielouise.health. Köp kan antingen vara en engångsbetalning, delbetalning eller i form  av prenumeration. Delbetalningar och prenumerationer debiteras enligt överenskommelse mellan Användaren och marielouise.health. Användaren måste genomföra betalningvia de betalningsmedel som erbjuds av marielouise.health på webbplatsen. Användaren åtar sig att underteckna nödvändiga dokument och ha tillräckliga med medel för betalning tillgängliga via valt betalningsmedel vid varje betalningsdatum.


Anpassningar och ändringar:

marielouise.health förbehåller sig rätten att ändra avgiften och andra villkor för tjänsten. Ändringen ska meddelas användaren senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Vid sådana ändringar har användaren rätt att säga upp prenumerationen med verkan från den dag då ändringen träder i kraft. Om användaren inte säger upp prenumerationen innan ändringen träder i kraft, betraktas det som att användaren accepterar ändringen. Ändringar som tydligt är till fördel för användaren gäller omedelbart utan möjlighet att säga upp prenumerationen.


Ansvarsfriskrivning:

Material, utbildning och kurser som finns på denna webbplats ska ses som som information och och ersätter inte rådgivning, behandling eller förskrivning från din läkare eller annan professionell vårdgivare. Om du har specifika frågor som rör ditt medicinska tillstånd bör du kontakta din läkare eller annan professionell vårdgivare. Informera och rådfråga din läkare/professionella vårdgivare angående eventuella förändringar som du gör gällande din livsstil. Ignorera inte och senarelägg inte läkarbesök eller avbryt medicinsk behandling på grund av information du tagit del av på denna webbplats eller information som du erhåller i material, kurser och utbildningar relaterade till marielouise.health.


Betalning:

marielouise.health tar emot onlinebetalningar med Visa, MasterCard, American Express och Discover Card. Betalningen dras först från ditt konto när den fysiska varan skickas eller den virtuella produkten skapas, om inget annat har avtalats eller anges i din order. Vid betalning med Visa Electron och MasterCard Debit, som är debetkort, reserveras betalningen på ditt konto enligt villkoren för ditt kort tills vi drar eller avvisar betalningen. Alla belopp på webbplatsen visas med eller utan moms beroende på tjänsten.

Webbplatsen använder följande valutor för prissättning: Sverige - Kronor (SEK), Danmark - Kronor (DKK) eller Euro.

marielouise.health använder en säker betalningsserver som krypterar all information med SSL-protokoll, vilket innebär att dina data är säkra och inte kan åtkommas. marielouise.health använder också kryptering med SSL-protokoll på sin egen webbplats.


Användarens ansvar

För att få optimalt utbyte av programmet måste användaren själv vara aktiv under och efter programmet. I samband med detta måste användaren aktivt dra nytta av de tjänster som marielouise.health tillhandahåller och som ingår i programmet, såsom rådgivning, vägledning, workshops, verktyg osv. Användaren är själv ansvarig för att använda de tjänster som ingår i produkten och som ställs till förfogande. Det är således användaren själv som ansvarar för att uppnå sina egna mål och framsteg både under och efter kursen/programmet. I de gemensamma Facebook-grupperna gäller specifika gruppregler. Användaren är skyldig att följa dessa och är medveten om att bristande efterlevnad av gruppreglerna i de enskilda gemensamma Facebook-grupperna kan leda till uteslutning från en eller flera av dessa grupper. Om användaren skulle bli utesluten från en eller flera gemensamma Facebook-grupper påverkar det inte användarens tillgång till undervisningsmaterial, gruppöverläggningar och hjälp via e-post samt eventuella ytterligare tjänster inom det köpta produkten. Användaren har inte rätt till tillgång till Facebook-grupper om villkoren inte uppfylls.


Återbetalning av påbörjad kurs/program

Onlineprogram och online tjänster är ej återbetalningsbara.

Vid fysiska program/kurser gäller 14 dagars ångerrätt. Efter att ett program/kurs påbörjats finns det ingen möjlighet till hel eller delvis återbetalning. Användaren påbörjar ett program/kurs när användaren får tillgång till Facebook-grupp eller tillgång till det onlinebaserat material. Om dessa tidpunkter inte sammanfaller kommer tidpunkten för när användaren påbörjar ett program att vara den tidigaste av de två nämnda tidpunkterna.l

Avbokning/ombokning av rådgivning

För rådgivning gäller avbokning senast 48 timmar före bokad tid. Hela beloppet återbetalas eller en ny tid kan bokas istället. Vid avbokning senare än 48 timmer eller om du som kund uteblir återbetalas inte beloppet.


Ångerrätt

Det finns 14 dagars ångerrätt för köp via webbplatsen, om inte annat har avtalats eller framgår av marielouise.healths orderbekräftelse. Ångerperioden på 14 dagar börjar den dag då beställning av produkt genomförts samt betalats via webbplatsen. Ångerrätten upphör när Användaren har fått tillgång till produkten, även om det sker inom de första14 dagarna efter beställningen.


Reklamationsrätt

Vi säljer inte fysiska varor och därför finns det ingen reklamationsrätt.


Upphovsrätt (IP)

Allt material som behandlas i digitalt, individuelt eller i grupp samt vid  fysiska evenemang och retreats får på inget sätt användas i andra sammanhang utan föregående skriftligt medgivande från marielouise.health.


Kund- och integritetspolicy

Vi säljer inte personlig information och lämnar inte ut dina personuppgifter till andra. Uppgifterna registreras endast i vår kunddatabas. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas genom att kontakta marielouise.health direkt.

För att kunna ingå avtal med marielouise.health behöver vi följande information:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna leverera varan till dig. Personuppgifterna registreras hos marielouise.health och lagras i upp till fem år, varefter de raderas. När personuppgifter samlas in via vår webbplats säkerställer vi att det alltid sker med ditt uttryckliga samtycke, så att du är informerad om vilka uppgifter som samlas in och varför marielouise.health har tillgång till de uppgifter som registreras om dig. Den personuppgiftsansvariga på marielouise.health är: Marie-Louise Strandberg. Vi lagrar och överför inte kundinformation krypterat, som registrerad hos marielouise.health har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att få information om vilka uppgifter som är registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt Personuppgiftslagen och eventuella förfrågningar i samband med detta ska riktas till ml@marielouise.health


Cookies

På marielouise.health används cookies för att optimera webbplatsen och dess funktionalitet, och därmed göra besöket så enkelt som möjligt för dig som användare. Du kan när som helst radera cookies från din dator, se anvisningarna i webbplatsens cookie- och integritetspolicy.


Logg-statistik

Vi använder en logg-statistik på marielouise.health vilket innebär att ett statistiksystem samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, var de kommer från och var på webbplatsen de lämnar, osv. Loggstatistiken används endast för att optimera marielouise.health webbplats.


Marknadsföring

Alla gruppevenemang filmas eller spelas in digitalt, materialet kan användas för framtida marknadsföring.


Undervisningsmaterial

Alla gruppevenemang filmas eller spelas in digitalt, materialet kan användas i framtida undervisning.


Domstolstvist

Eventuella tvister söks i första hand lösta genom dialog med kunden. Tvister som uppstår i en konsumentrelation mellan marielouise.health och Användaren omfattas av dansk lag med utgångspunkt i Användarens domstol och rättskrets.


Tryckfel

Förbehåll tas för tryckfel