HJÄRNTRÖTTHET 

Simplero website (2800x 1280 px)

VAD ÄR HJÄRNTRÖTTHET?


Hjärntrötthet är inte en diagnos utan ett samlingsnamn för en rad olika symtom och tillstånd. Det benämns ibland med andra namn, tex hjärndimma, brainfog, energilöshet, extrem uttröttbarhet och (mental) fatigue.

Det är viktigt att förstå att hjärntröttheten inte kan jämföras med den trötthet en frisk person upplever. Ofta påverkas både den mentala och fysiska förmågan. Att beskriva  hjärntrötthet för en "utomstående" kan vara svårt men det liknar mer känslan av att vara helt utmattad. 

Hjärntrötthet kan vara svårt att förhålla sig till både för den som är drabbad och för dem som finns runt omkring. Den är osynlig för blotta ögat. Många drabbade är duktiga på att dölja och maskera sina symtom. Om vi jämför hjärntrötthet med en bruten arm i gips så finns gipset som en synlig påminnelse om att personen inte har samma förmåga och förutsättningar som tidigare. Hjärntröttheten däremot, blir först synlig när personen är riktigt dålig och i princip inte orkar någonting alls.

Denna osynlighet är starkt bidragande till att många som kämpar med hjärntrötthet upplever upprepade bakslag, man vill så gärna orka lite till. Önskan att vilja mer än man klarar av resulterar lätt i att man ignorerar alla signaler, pressar sig till det yttersta och förbrukar de få resurser man har.

Simplero website (2800x 1280 px)

Bilden illustrerar vanligt förekommande problem/symtom som jag ser hos patienter och klienter som är drabbade av hjärntrötthet. Förklaring och orsak till en spretig symtombild är att hjärnan vid hjärntrötthet är eller blir överbelastad. Detta kan resultera i att en mängd ”oförklarliga” symtom ofta uppstår samband med hjärntrötthet. Många patienter söker och utreds för olika symtom utan att få ett svar eller förklaring

Är du drabbad eller har du en närstående som kämpar med hjärntrötthet, så har du säkert hört en kommentar eller liknande denna: Du ser ju så pigg ut, det kan inte vara så allvarligt. Det sägs ofta i all välmening men, det visar hur vanligt det är med okunskap omkring hjärntrötthet - inte minst när det blir sagt av vårdpersonal.