Vi säljer inte personlig information och lämnar inte ut dina personuppgifter till andra. Dina uppgifter registreras endast i vår kunddatabas och du kan när som helst få dina uppgifter raderade. Detta görs genom att kontakta oss direkt på ml@marielouise.health.

För att kunna ingå avtal med marielouise.health behöver vi följande information: Namn, Adress, Telefonnummer och E-postadress. Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att kunna leverera varan till dig. Personuppgifterna registreras hos marielouise.health och sparas i upp till fem år, varpå de raderas. När personuppgifter samlas in via vår webbplats säkerställer vi att det alltid sker med ditt uttryckliga samtycke, så att du är informerad om vilka uppgifter som samlas in och varför.

Det är endast marielouise.health som har tillgång till de uppgifter som registreras om dig. Den ansvariga för dataskyddet hos marielouise.health är Marie-Louise Strandberg. Vi lagrar och överför inte kundinformation krypterat och som registrerad kund hos marielouise.health har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att få insyn i vilka uppgifter som är registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt Personuppgiftslagen och eventuella frågor eller förfrågningar i samband med detta kan riktas till marielouise.health (ml@marielouise.health).